Navigace

BOHUMIL ELIÁŠ ml.

Prodejní výstava díla autora organizovaná eStarožitnosti.cz

Adresa: Korunní 1143/84, 101 00 Praha 10 Web: estarozitnosti.cz

Bohumil Eliáš mladší narozen 1. dubna 1980,  Praha. Je český sochař, malíř a sklář.Tvorba Bohumila Eliáše ml. má podobu paralelně rozvíjených linií malby, práce s plochým sklem, tavených skleněných plastik i sochařského vyjádření v kameni či nových umělých materiálech. V této mnohosti poloh navazuje na velkorysý rozmach svého otce, Bohumila Eliáše staršího (1937–2005), který patřil mezi přední osobnosti výtvarné scény v oblasti ateliérové sklářské tvorby a přinesl do oboru velmi osobitý styl spojující sklo se sugestivní malbou. K osobité jednoduchosti formy ve výrazu má blízko také autorova malířská tvorba. Eliášovy obrazy tematicky vycházejí z podobných prvků, jaké se objevují i ve skle. Plochu pláten často člení liniemi a abstraktními útvary s velmi úspornou barevností. Tyto prvky rytmicky opakuje v kompozicích, které vstupují do imaginativního volného prostoru. Plných tónů barev si ale naopak užívá v abstrahovaných tvarových variacích, čerpajících inspiraci v krajinných motivech či ve hravých plošných kreacích s náznaky skryté figurace.

Mob.: +420 775 565 456
Tel.: +420 222 950 200

Email: aukce@estarozitnosti.cz

Internetová aukční síň eSTAROŽITNOSTI.cz specializující se především na výtvarné umění a starožitnosti, vystavěla své renomé  nejen na spolupráci s předními znalci v oboru výtvarného a užitného umění, ale taktéž s restaurátory, kteří své jméno spojili s Národní galerií v Praze.

Nabízíme Vám kompletní zákaznický servis, vycházející z odborných znalostí našich expertů, jejichž více jak 15 leté zkušenosti z českého a evropského trhu jsou Vám k dispozici. Především individuální přístup, odbornost a vynikajicí pověst na trhu jsou zárukou Vaší spokojenosti.

Pro naše klienty připravujeme prodej nejen výtvarného umění, ale i širsího sběratelského sortimentu starožitností, skla, porcelánu, nábytku, šperku atd.

Pravidelně se účastníme veletrhu starožitností, který se koná pod záštitou Asociace Starožitníků v Novoměstské radnici v Praze.