Navigace

Podzimní ANTIQUE se pochlubí rodinným stříbrem

Podzimní ANTIQUE se pochlubí rodinným stříbrem

Praha, 13.10.2023

S prvními podzimními dny se přibližuje mílovými kroky již 49. Veletrh starožitností ANTIQUE, který se bude opět konat v historických prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze 1 v termínu 23.-26.11. 2023. Odborníci a obchodníci z pořádající Asociace starožitníků letos zvolili jako poctu tradicím poetické téma RODINNÉ STŘÍBRO. Představí návštěvníkům poklady po předcích, které se v rodinách předávají z generace na generaci a žijí si tak svůj specifický, často velice poutavý příběh, a přiblíží návštěvníkům krásu dekorativního užitého umění v ukázkách prostírání tabulí v interiérech. 

„Pro každého představuje rodinné stříbro něco jiného. Pro nás, starožitníky, jsou to logicky starožitnosti, které se předávaly z rodičů na děti často i stovky let. Naši předkové se snažili v rodinách o uchování hodnot i kultury, a zároveň pro ně tyto věci často byly synonymem udržitelnosti v dnešním slova smyslu. Tím, že si předávali umělecké předměty i lepší věci denní potřeby, samozřejmě podle možností rodiny, například stříbrné příbory, jídelní a nápojové nádobí, dekorace v podobě obrazů či soch, kvalitní nábytek atd., neměli potřebu kupovat mnoho nových věcí. A zároveň se snažili pořizovat si věci kvalitní, takové, které je přežijí. A učili se automaticky kombinovat nové se starým. Na veletrhu naši vystavovatelé představí mnoho takových starožitností, jak doslovně stříbrné užitkové a umělecké předměty, tak i další, jako soupravy porcelánu, sochy, bronzové artefakty či prvotřídní české sklo,“  říká Simona Šustková. „Na své si přijdou i zájemci o šperky z drahých kovů, dobovou bižuterii a o další starožitnosti,“ dodává. 

Podzimní novinkou je navázání spolupráce Asociace starožitníků se současným Spolkem výtvarných umělců Mánes, který do prostor Novoměstské radnice poskytne umělecké artefakty svých členů. Díky novému partnerství návštěvníci veletrhu spatří soubor děl hodný označení „národní stříbro“. Touto speciální doprovodnou výstavou se tak pomyslně propojí svět starožitností se současným uměním.

„Spolek SVU Mánes představuje most mezi klasickým a současným výtvarným uměním, a to jak vzhledem k délce trvání spolku, tak vzhledem k významným členům. Proto zde budou zastoupena díla klasiků i současných členů. Co by si návštěvníci opravdu neměli nechat ujít, jsou díla Štursy, Bendy, Bílka, Blažíčka, Gruse, Koníčka, Žufana, Slavíčka, Jiroudky, Hofbauera, Preislera, Langera, Radimského, Macouna, Šimáka. Ze současníků zde uvidí díla Ivana Exnera, Jaromíra Rybáka, Ladislava Janoucha, Jaroslava Dvořáka, Emila Cimbury, Jaroslava Kláta, Zdeny Marie Novákové, Jana Řeřichy, Vojtěcha Malaníka, Bedřišky Uždilové a Stanislava Hanzíka,“ říká Jan Neumann, prezident AS. 

Milovníky umění také zaujme výběr doprovodných přednášek, které mimo jiné nabídnou exkurz do činnosti Spolku Mánes od založení až do současnosti. PhDr. Michael Zachař a akad. mal. Jaroslav Klát, členové aktuálního vedení spolku, zajisté vzpomenou na působení velkých umělců jako Bauch, Čapek, Filla, Gočár, Gutfreund, Jiránek, Kaván, Kotěra, Kubišta, Kupka, Lada, Plečnik, Preisler, Slavíček, Sucharda, Šaloun, Šíma, Špála, Švabinský, Toyen, Uprka a Zrzavý. 

Na prodejní výstavě se tradičně sejde výběr renomovaných obchodníků se starožitnostmi z Čech a návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost zhodnotit stav a trendy současného trhu, případně doplnit sbírky, vhodně investovat či si doladit interiér. Kde jinde pořídit kousek toho svého rodinného stříbra? Asociace starožitníků také nabídne tradičně služby poradny, kam zájemci budou moci přijít pro bezplatné odborné posouzení a odhad ceny.

Veletrh Antique 

Je jediným veletrhem v Česku, na němž své exponáty představují výhradně předem registrovaní a ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. Asociace starožitníků ho pořádá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Návštěvnost se pohybuje mezi 15 až 16 tisíci lidí za rok a předpokládaný obrat jednoho veletrhu je mezi 30 a 50 miliony korun. Návštěvníci jsou z velké části zastoupení laickou veřejností, která si díky veletrhu mapuje český trh se starožitnostmi a získává základní orientaci v jejich cenách. Pro další informace navštivte www.iantique.cz.

Asociace starožitníků

Sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát také majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a profesionálního podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii, dvouletý rekvalifikační kurz s akreditací od MŠMT, který poskytuje vzdělání v oblasti dějin umění a užitého umění. Každý půlrok asociace pořádá prodejní veletrh Antique, na němž starožitníci představují veřejnosti nejzajímavější exponáty ze své nabídky. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A. Více informací na www.asociace.com

Kontakt pro další informace:

MgA. Sofie Šustková

marketing veletrhu ANTIQUE

pr@asociace.cz

777 079 402