Navigace

Veletrh Antique se zaměří na investiční potenciál starožitností

Veletrh Antique se zaměří na investiční potenciál starožitností

Praha, 20. 3. 2023; Ve dnech 20. – 23. 4. 2023 se bude na Novoměstské radnici v Praze konat 48. veletrh starožitností Antique. Největší prodejní přehlídka starožitných předmětů v ČR se tentokrát zaměří na téma využití starožitností jako bezpečného uložení hodnot v rámci diverzifikace portfolia. To je při současné míře inflace otázka velmi aktuální. Experti doporučují zejména investice do stříbrných uměleckých předmětů a historického porcelánu.
Rodinné šperky, mince z drahých kovů, obrazy uznávaných umělců či vzácný, staletí starý porcelán a sklo posloužily v rozkolísaných dobách válek a měnových reforem svým majitelům jako prostředek, do kterého uložili své finanční zdroje a přenesli tak hodnoty vytvořené často celými generacemi do nových časů. Na mezinárodně srozumitelný a dobře prodejný movitý majetek chce Asociace v souvislosti s veletrhem upozornit.

„Ceny starožitných šperků jdou v posledních letech nahoru nenápadně. Cena zlata narůstá pomalu a ceny stříbra se zatím příliš nevychýlily, takže u cen šperků se zatím ještě příliš neprojevují nárůsty cen,“ říká Simona Šustková, viceprezidentka Asociace starožitníků, a dodává. „Stříbrné předměty pokládám osobně za potenciálně nejlepší investici z hlediska budoucího nárůstu ceny. Co se týká cen vzácného porcelánu z našich nejstarších porcelánek či kvalitního uměleckého porcelánu z továren v Míšni, ve Vídni či v Sevres, ceny jsou po kovidovém poklesu na nižší úrovni, než tomu bylo před 10 lety. Totéž se dá říct o vzácném starožitném skle. Z toho vyplývá jediné, je vhodná doba nakoupit.“

„Prodej zlatých a stříbrných sběratelských mincí a medailí naopak nyní atakují aukční rekordy,“ dodává prezident Asociace starožitníků Jan Neumann. „Je vidět, že sběratelská cena této komodity společně s cenou drahého kovu vzbuzuje v lidech jistotu. U ostatních starožitností nabízených v obchodech se prodeje pohybují v lepších průměrech, trh se po covidových uzavírkách obchodů oživil.“

Lidé si podle Neumanna začínají uvědomovat, že starožitnosti mají nejen estetickou hodnotu, ale že jsou i vhodným prostředkem pro bezpečné investice. I když se jejich cena v krátkodobém pohledu může vychýlit i a dočasně klesnout, ve středně a dlouhodobém horizontu je rozhodně investice do kvalitních starožitností jistotou. Počet obchodovatelných památek totiž klesá s tím, jak se jednotlivé starožitné předměty dostávají do sbírek muzeí a jiných veřejných institucí. Investiční výnos starožitností tak může být velmi zajímavý, jak ukazují příklady z minulosti: přes 3000 let stará mramorová plastika královny Mutnodžmet byla v roce 1981 vydražena za 82 tisíc dolarů, sběratel Norbert Schimmel ji v roce 1992 prodal za 451 tisíc dolarů a v roce 2006 šla plastika do aukce za vyvolávací cenu tři miliony dolarů. Cenu prodeje sice neznáme, ale i kdyby se prodala „pouze“ za vyvolávací cenu, znamenalo by to během let 1981 až 2006 roční zhodnocení 14,5 %.

„Tři tisíce let starou sošku si návštěvníci Antique pravděpodobně nekoupí, ale najdou na něm řadu jiných, dostupnějších starožitných předmětů, od šperků a mincí, starožitného skla a porcelánu přes historický textil a starožitný nábytek až po obrazy, grafiky nebo například historické zbraně,“ říká prezident Asociace J. Neumann.

Veletrh Antique je tradičně jediným veletrhem v Česku, na němž své exponáty představují výhradně předem registrovaní a ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. Asociace starožitníků ho pořádá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Návštěvnost veletrhu se za rok pohybuje mezi 15 až 16 tisíci lidí, předpokládaný obrat je mezi 30 a 50 mil. Kč za jeden veletrh. Návštěvníci jsou z velké části tvořeni laickou veřejností, která si díky veletrhu mapuje český trh se starožitnostmi a získává základní orientaci v jejich cenách.

Asociace starožitníků, z.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát také majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii, dvouleté rekvalifikační kurz, které poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého umění. Každý půlrok asociace pořádá prodejní veletrh Antique, na němž starožitníci představují veřejnosti nejzajímavější exponáty ze své nabídky. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A. Více informací na www.asociace.com.

Kontakt pro další informace: Lucie Gorovoj, manažerka veletrhu Antique, +420 731 899 902, email: antique@asociace.com